دیدار چهره به چهره محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی با تعدادی از مردم شهرستان سردشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت،دکتر محمد صادق معتمدیان  استاندار آذربایجان غربی در دردومین سفر شهرستانی خود به سردشت ،با تعدادی از مردم شهرستان  دیدار چهره به چهره داشتند و دستورات لازم درخصوص رسیدگی به موارد مطرح شده دراین دیدار توسط استاندار به دستگاههای اجرایی صادر شد.