فرماندار سردشت از پروژه های مدیریت شهری بازدید کرد(گزارش تصویری)