در ادامه برنامه های ستاد مبارزه با بیماری کرونا انجام شد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز دوشنبه ۱۶ تیرماه فرماندار سردشت از ادارت تامین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران بازید و نحوه اجرای و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در راستای کنترل و مبارزه با بیماری کرونا را مشاهده کرد.
این برنامه درراستای دستور مقام عالی استان مبنی بر اجرای دقیق تمامی موازین بهداشتی در مبارزه با کووید ۱۹ اجرا شد و باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع به عنوان شاخص برای ارزیابی مدیران مد نظر قرار خواهد گرفت
اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت در این بازدیدها اجرای دستورالعمل های بهداشتی را مطلوب ارزیابی کرد و همکاری مردم رانیز خواستار شد.