برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان سردشت

🔹 جلسه کارگروه آرد و نان و گندم با حضور معاون سیاسی فرماندار، بازرسی غله استان، رئیس حوزه آرد و نان، نماینده حمل و نقل و  اعضای این کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔹 بررسی و نظارت مداوم بر نانوایی ها باید مورد توجه قرار گیرید و اگر واحدی از خبازی های عملکرد مناسب داشت باید تشویق شود و اگر غیر از این بود قطعا باید برخورد لازم صورت گیرد.

🔹 حسین خضری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار سردشت گفت: در صورت انجام تخلف در مرحله اول کسر و قطع سهمیه و در صورت تکرار بنابر تصمیم کارگروه آرد و نان شهرستان نسبت به لغو پروانه و

مجوز فعالیت آنان اقدام خواهد شد و در این راستا با کسی هم مماشات و تعارف نخواهیم داشت.

🔹 خضری با تاکید بر ممنوعیت دریافت پول نقد در نانوایی ها اظهار داشت: پرداخت وجه نان باید به صورت کارتی انجام شود و متصدیان نانواییها از دریافت وجه نقدی نان خودداری کنند.