بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از پلیس راه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، اقصی نخشی پور سرپرست فرمانداری سردشت از پلیس راه سردشت بازدید کرد.

 

در این بازدید جمعی از اعضای شورای اداری نیز حضور داشتند.