باریاست فرماندار،جلسه مدیران شهری شهرستان سردشت صورت گرفت:.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت ظهرامروز11 فروردین ماه سالجاری جلسه ای با حضوردکترنخشی پورفرماندار شهرستان سردشت،مهندس حسین پور منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی(حوزه سردشت- پیرانشهر) ،حقیقی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری، اعضا های شوراهای اسلامی و شهرداران سردشت،ربط،میرآباد و نلاس در دفتر جلسات فرمانداربا محوریت اقدامات انجام شده در ارتباط با پیشگیری از شیوع کرونا و برنامه های عمرانی سالجاری شهرداری هابرگزارشد.

 دکترنخشی پور فرماندارشهرستان سردشت گفت:شهرستان سردشت درحوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا جزو شهرستانهای پیشرو است وتلاش مضاعف شده است که قسمت اعظم این تلاش ها مرهون زحمات بخشداران، شهرداران ،شوراها و دهیاران است.

فرماندار سردشت گفت:امروزه،شهرها از جنبه های اهمیت یافته اندکه برای تعیین راهبردهای شهرجز با مشارکت نهادها و شهروندان حاصل نمی شود. مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه به ویژه توسعه عمران شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون مشارکت مردم،توسعه پایدار امکان پذیر نیست.دکتر نخشی پور گفت:ارزیابی حوزه مدیریت شهری بایذ بهبود یابد،مدیریت شهری کارکرده ولی نتوانسته عملکرد خود را منعکس کند.

 درپایان نخشی پور خاطر نشان کرد:. مدیران شهری و شوراهای اسلامی  با اولویت بندی  برنامه ها و تسریع در کارهای عمرانی شهرستان باید بصورت جهشی عمل کنند.

ودرادامه مهندس حسین پور منتخب یازدهمین مجلس شورای اسلامی بابیان این مطلب گفت: منم منم ها ریشه اصلی ضعف در مدیریت ها هستند و بایستی حذف شود.  ما منتخب مردم هستیم و مردم نباید در بحبوحه قدرت فراموش شوند. هدف همه مسئولان باید خدمت به مردم  باشد و این مهم تنها درسایه اتحاد وهمدلی  مسئولان شهرستان محقق خواهد شد.

منتخب مردم،با اشاره به مدیریت شهری نیز اظهار داشت: شهرداران به عنوان بازوی توانمند اجرایی شوراها در حوزه های مختلف مدیریت شهری با برنامه ریزی و هماهنگی با اعضای شورا اقدام کنند..

منتخب مردم سردشت و پیرانشهر همچنین خطاب به اعضای شوراهای اسلامی گفت:  ناهماهنگی بین اعضای شورا و شورا و شهردار به بدنه شهر ضربه خواهد زد. زمانی شوراها در یک پارلمان محلی موفق خواهند بود که یکپارچه و همدل باشند. در این صورت هم شان شورا به عنوان یک نهاد منتخب مردمی حفظ می شود و هم اقتدار شورا  به عنوان نهاد تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در مدیریت شهری تثبیت خواهد شد.

مهندس حسین پور افزود: اختلاف نظر همیشه وجود دارد ولی اختلافاتی که مردم از آن متضرر شوند باید کنار گذاشته شوند. چرا که دامنه این اختلافات منجر به افزایش فساد و ناتوانی در مبارزه با افراد فاسد خواهد شد.

حسین پو در خصوص فعالیتهای عمرانی نیز تاکید کرد: کارهای عمرانی را به صورت امانی واگذار کنید چرا که به دلیل بودجه های کم شهرداران با این روش می توان  صرفه جوی زیادی در هزینه ها کرد.

منتخب مردم شهرهای سردشت و پیرانشهر در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:  فروش املاک  یکی از مشکلات شهرداریها است. املاک شهرداری ثروت شهروندان است که برای بعضی از طرحهای هزینه می شوند، اگر قرار است املاک شهرداری فروخته شود با توجه به کمبود ماشین آلات، بهتر است در این زمینه  باشد..

حسین پور افزود: من به عنوان یار ششم در کنار اعضای شورا هستم و در حد توان برای رفع مشکلات تلاش خواهم کرد.  

 . نماینده منتخب در پایان اززحمات رئیس ومجموعه ستاد پیشگیری  بیماری کرونا شهرستان  سردشت،  تقدیر کرد.

باریاست فرماندار،جلسه مدیران شهری شهرستان سردشت صورت گرفت:.