حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111 سامد

🔹محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی روز چهارشنبه‌ 21 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 8:30 الی 10  صبح با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111 به‌صورت مستقیم پاسخگوی

تماس‌های مردم عزیز استان خواهد بود.