بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از تعدادی از روستاهای شهرستان

سرپرست فرمانداری سردشت از روستاهای بیطوش، اسلام اباد، رزگه و دولکان بازدید و با اهالی آن روستاها دیدار کرد.

اقصی نخشی پور در جریان این دیدارها مشکلات و‌مطالبات روستانشینان را جویا شد.

در این بازدید ها اعضای شورای اداری شهرستان نیز حضور داشتند.