بازدید فرماندار از چاه تامین آب شرب شهرنلاس

بازدیدفرماندار سردشت باتفاق مهندس حسین پور نماینده مردم شریف شهرستان های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی،  معاونت مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان آذربایجان غربی و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان سردشت از چاه تأمین آب شرب شهر #نلاس

🗓 شنبه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲