رزمایش بزرگ الی بیت المقدس در شهرستان سردشت برگزار شد(گزارش تصویری)