برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران برای سازمانهای مردم نهاد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری،ساعت یازده، امروز باحضور فرماندارشهرستان سردشت دوره آموزشی مدیریت بحران با محوریت پیشگری ازشیوع بیماری کرونا و مقابله با آن برای سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.

دراین دوره تعدادی از اعضای سازمانهای مردم نهاد که برای مقابله با شیوع بیماری کرونا بصورت داوطلبانه همکاری می کنند حضور داشتند.