برگزاری بیستمین جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا با ریاست فرماندار سردشت :

◾بیستمین جلسه ستاد مقابله با کووید ۱۹ با حضور اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت و اعضای ستاد مقابله در محل فرمانداری با محوریت بررسی آخرین وضعیت شهرستان وراهکارههای مقابله با این بیماری واگیر.

مواردی مطرح و مصوب شده در این جلسه:

🔹️برخورد شدید با متخلفان در هفته های جاری در راستای پیشگیری و کاهش شیوع کرونا ویروس 

🔸️اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی ( طرح محله محور) به شیوه محله وخانواده محور  مبتنی بر برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

🔹️استفاده از ظرفیت و پتانسیل رسانه و کانالهای مجازی در راستای  اطلاع رسانی در جهت پیشگیری از انتقال و قطع زنجیره این بیماری واگیر 

🔸️آموزش و اطلاع رسانی و  در نظر گرفتن سامانه ای در سطح شهرستان در جهت آموزش واطلاع رسانی  

🔹️استفاده از ظرفیت سامانه شاد و دانش آموزان بعنوان سفیران سلامت در جهت اجرای پروتکل های بهداشتی در بین خانوارها

🔸️استفاده از ظرفیت و نقش زنان خانواده بعنوان سفیران سلامت 

🔹️جمع آوری دوره گرد ها و افرادی که شبانه فعالیت میکنند ونقش بسزایی در اجتماعات وتوسعه شیوع کووید ۱۹ دارند با مشارکت شهرداری و نیروهای نظامی انتظامی برخورد وجمع آوری شوند

🔸️ تمامی بانکهای که پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیکنند برخورد قانونی و در صورت لزوم پلمپ شود

🔹️احداث و ساماندهی غسالخانه در محل آرامگاه جدید توسط شهرداری

😷 پویش ملی « من ماسک میزنم»😷

۹۹٫۰۸٫۲۶

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت