بازدبد از پایگاه امداد و نجات بین جاده ای

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، اقصی نخشی پور سرپرست فرمانداری سردشت از پایگاه امداد و نجات بین جاده ای بازدید کرد

 

در این بازدید جمعی از اعضای شورای اداری نیز حضور داشتند.