حضور فعالان و اصحاب  رسانه در فرمانداری :

حضور فعالان و اصحاب  رسانه در فرمانداری :

 حضور فعالان و اصحاب  رسانه در فرمانداری  جهت پوشش خبری ثبت نام از داوطلبان  عضویت در انتخابات ششمین دوره-ی شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان سردشت

- چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات  فرمانداری شهرستان سردشت