سرپرست فرمانداری سردشت با صدور پیامی عید سعید مبعث را گرامی داشت

سرپرست فرمانداری سردشت با صدور پیامی عید سعید مبعث را گرامی داشت
سرپرست فرمانداری سردشت با صدور پیامی عید سعید مبعث را گرامی داشت


متن پیام


بسمه تعالی

فلسفه بعثت، نجات  بشریت از گمراهی و بیدار شدن فطرت های پاک و  نهادینه کردن ارزش های انسانی و فراهم سازی بسترهای استقرار حکومت الهی در پهنه عالم بود.

 خداوند در چنین روزی پیامبر عظیم شان اسلام را به عنوان منجی عالم مبعوث کرد تا بشریت را به سرمنزل مقصود برساند.

اینجانب این عید فاخر را گرامی داشته و امیدوارم جامعه مسلمین تحت انوار تابناک اسلام روز به روز  شاهد فروغ بیشتر ارزش های معنوی و الهی باشد. 


اقصی نخشی پور 
سرپرست فرمانداری شهرستان سردشت

# نظر : 0