افتتاح پروژه نیروگاه تولید برق سردشت با حضور ریاست مجلس(گزارش تصویری)