ویژه مراسم هفته منابع طبیعی در روستای شیوه مردان برگزار شد

ویژه مراسم هفته منابع طبیعی در روستای شیوه مردان برگزار شد

سرپرست فرمانداری سردشت گفت: درختکاری قطعا حرکتی ارزشمند و خدا پسند در راستای ایجاد سرمایه برای محیط، جامعه و نسل آینده است که پاداش معنوی دارد و باید هفته منابع طبیعی را مغتنم شمرده و در جهت احیا، حفظ جنگل ها و منابع طبیعی بعنوان ثروت ملی و سرمایه همگانی استفاده مطلوب کرد.

اقصی نخشی پور اظهار داشت: تخریب جنگل و مرتع چالشی زیست محیطی برای از بین بردن ثروت ملی است و باید جلوی آن را گرفت.

وی افزود: نگهداری جنگل، مرتع و حفظ اکوسیستم در جهت حفظ اقلیم های آب و هوایی تاثیر مثبت دارد و رابطه سنتز و فتوسنتز در مبادلات گیاهی تاثیر حیاتی دارد بنابراین با استناد به مبانی دینی و علمی، ادبیات، فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی و فرامین رهبری و تاکید مسئولین نظام  باید در حفظ منابع طبیعی و گسترش فرهنگ نگهداری و درخت کاری کوشا بود.

وی ادامه داد:  محیط زیست یا منابع ملی، اقتصاد و نیروی انسانی توانمند از ارکان توسعه پایدار در حوزه توسعه دانش بنیان هستند و‌ باید برای نسل آینده اهمیت و حساسیت محیط زیست و منابع طبیعی را تبیین کرد و در جهت بهینه از آن استفاده مولد نمایند.

 نخشی پور افزود: چالش های کلیدی امروز شامل آلودگی هوا، محیط زیست و پسماندها را باید با راهکارهای علمی و قانونی مرتفع و در جهت توانمند سازی جامعه و توسعه پایدار بهره گیری کرد و تدبیر و تمهیدات لازم را ارائه داد. وی تاکید کرد: سازمانهای مردم نهاد در جهت آموزش توده مردم برای حفظ منابع طبیعی باید نقش خود را به نحو شایسته و بهتر ایفا نمایند

 سرپرست فرمانداری سردشت افزود: نباید کشاورزی کم بهره در زمین های شیبداری که توجیه اقتصادی ندارند عامل تخریب محیط زیست و جنگل ها شوند محیط زیست و جنگل ها ثروت ملی و سرمایه نسل های آینده بوده و باید به صورت برنامه های مولد که ارزش افزوده دارند استفاده شوند.

 وی ادامه داد:تغییرات جمعیتی و رشد روز افزون جامع شهری موجب استفاده غیر بهینه از منابع طبیعی شده است امروزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشند توسعه پایدار موتور محرکه پیشرفت متعادل ،مناسب و هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع بشری مخصوصا کشورهای در حال توسعه است با توجه به اینکه مردم زینت توسعه پایدار هستند لذا توجه به رویکرد جامعه محور در مدیریت منابع ملی و محیط زیست ضروری است

در پایان این مراسم چند اصله نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی در روستای شیوه مردان کاشته شد.