دیدار فرماندار سردشت با معاون اداره مالی و مدیر کل حقوقی حوزه هنری کشور و رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی

🔹 عصر امروز در راستای بررسی مشکلات حوزه فرهنگ و هنر شهرستان سردشت، معاون اداره مالی و مدیر کل حقوقی حوزه هنری کشور و رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با فرماندار سردشت دیدار کردند.

🔹 در این دیدار تکمیل سالن شهدای هفت تیر و راه اندازی پردیس سینمائی مورد بحث  و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت در این خصوص تصمیم گیری شود.