بازدید فرماندار سردشت از پروژه های عمرانی شهر میرآباد