نشست مقدمه چینی کنکور ۹۸ برگزار شد

امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
جلسه  مقدمه چینی کنکور سال ۱۳۹۸ شهرستان سردشت با حضور اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت و اعضای ستاد کنکور، آقایان جهان آرا ریاست دانشگاه پیام نور و سمیعی مدیر آموزش و پرورش  در  دفتر فرمانداری برگزار شد.