مسئولین کمیته های ستاد گرامیداشت دهه فجر، احکام خود را از دست فرماندار سردشت دریافت کردند