سرپرست فرمانداری سردشت از بیماران عیادت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، سرپرست فرمانداری سردشت  در بیمارستان امام خمینی حضور یافت و‌از بیماران بستری شده در آن بیمارستان عیادت کرد 

اقصی نخشی پور در جریان این بازدید که جمعی از اعضای شورای اداری نیز حضور داشتند از بخش های مختلف بیمارستان بازدید و برای بیماران آرزوی شفای عاجل نمود.