دیدار شورای خیرین شهرستان سردشت با  دکتر جواد آقا زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

️دیدار شورای خیرین شهرستان سردشت با  دکتر جواد آقا زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دکتر محبی جانشین قرار گاه دانشگاهی مقابله با کرونا استان آذربایجان غربی در فرمانداری سردشت  و ارائه آخرین عملکرد وضعیت وعملکرد این شورا در طول یکسال گذشته.

تسهیل در روند احداث ساختمان های دیالیز و بخش شیمی درمانی و راه اندازی دستگاه ماموگرافی از مطالبات اعضای شورای خیرین شهرستان در این جلسه از مقام عالی عرصه سلامت استان بود. 

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت 
- پنجشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰