حضور سرپرست فرمانداری در فرماندهی سردشت به مناسبت روز پاسدار

سرپرست فرمانداری سردشت  به همراه اعضای شورای اداری شهرستان به مناسبت روز پاسدار در فرماندهی سپاه سردشت حضور یافتند و روز پاسدار را به دلاور مردان سپاه پاسداران تبریک و تهنیت گفتند.