شورای آموزش و پرورش شهرستان سردشت تشکیل جلسه داد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سردشت با ریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان،و سایر اعضا در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.