بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از راهدار خانه گرژال

بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از راهدار خانه گرژال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، اقصی نخشی پور سرپرست فرمانداری سردشت ازراهدارخانه گرژال بازدید کرد 

در این بازدید جمعی از اعضای شورای اداری نیز حضور داشتند.

# نظر : 0