فراخوان عمومی (تاسیسات رفاهی و خدماتی بازارچه مرزی کیله سردشت)
استانداری آذربایجان غربی( فرمانداری شهرستان سردشت) در نظر دارد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تنظیم قانون بخشی از مقررات مالی دولت، تأسیسات رفاهی وخدماتی بازارچه مرزی کیله را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید.
  • چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت 07:50
دیدار رئیس و کارکنان اداره آموزش و فنی حرفه ای شهرستان سردشت با فرماندار:
نخشی پور اظهار داشت:ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت در تولید با نیروی انسانی ماهر و کارآزموده محقق می شود که سازمان فنی و حرفه ای در این خصوص رسالت سنگینی بر عهده دارد و انتظار می رود فعالیت های چشمگیری در این حوزه اقدام نمایند
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 13:16
باحضور فرماندار سردشت مانور اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی شهرستان برگزار شد:
نخشی پور" مشارکت کمی و کیفی نیروهای عمل کننده عضو مدیریت بحران شهرستان های سردشت، مهاباد و پیرانشهر در این مانور را بسیار خوب ارزیابی کرد.
  • پنج شنبه 2 مرداد 1399 ساعت 08:02