وابستگی به احزاب آفت مبلغان دینی است
جلسه شورای فرهنگ عمومی ظهر یکشنبه 30 دیماه به ریاست امام جمعه سردشت و با حضور بخشداران مرکزی و وزینه برگزار شد
  • دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 10:58
سرپرست فرمانداری سردشت؛
مدیران دنبال جلب رضایت مردم باشند
تعدادی از اعضای شورای اداری جهت تبریک انتصاب با سرپرست فرمانداری سردشت دیدار کردند
  • دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 09:19
دیدار تعدادی از روحانیون شهر ربط با سرپرست فرمانداری سردشت
تعدادی از روحانیون شهر ربط جهت تبریک انتصاب با سرپرست فرمانداری سردشت دیدار کردند
  • یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 13:56
توسط سرپرست فرمانداری سردشت صورت گرفت؛
بازدید شبانه از راهدارخانه گرژال و محورهای ارتباطی شهرستان
سرپرست فرمانداری سردشت دیشب از راهدارخانه گرژال و محورهای ارتباطی شهرستان بازدید کرد
  • شنبه 22 دی 1397 ساعت 11:15