جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سردشت برگزار شد

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد

سرپرست فرمانداری سردشت در این جلسه گفت:امنیت غذایی ، بهداشت و سلامت  موضوع محوری و یکی از شاخص های توسعه ی  در هر جامعه ای است. 

اقصی نخشی پور گفت: در سردشت هم در حوزه سلامت و بهداشت مباحث زیادی وجود دارد که قابل پیگیری است.

وی تاکید کرد: مصوبات کارگروه در طول سالجاری بررسی می شود میزان اجرایی شدن آنها ارزیابی می شود.

وی تصریح کرد: مطالعات فاضلاب ربط انجام شده و ادامه فرایند اجرایی آن تحت پیگیری است.

وی همچنین تاکید کرد که شبکه بهداشت و‌درمان اقدامات لازم را انجام دهد تا مرکز خدمات درمانی ربط بصورت شبانه روزی فعال شود.