اعضای ستاد مسکن فرهنگیان سردشت با فرماندار دیدار کردند

تعدادی از اعضای ستاد مسکن فرهنگیان سردشت جهت حل و فصل مشکلات پیش رو در خصوص مساکن فرهنگیان با فرماندار دیدار و گفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت صبح روز شنبه مورخه ۹۸/۶/۹ تعدادی از فرهنگیان بازنشسته و اعضای ستاد مسکن فرهنگیان با فرماندار سردشت دیدار کردند و مشکلات پیش رو که مانع از پیشرفت و پیشبرد طرح تهیه مسکن برای فرهنگیان است را با وی در میان گذاشتند.