شروع عملیات خروجی دوم شهر از مسیر سه راه ملاشیخ به سمت پلیس راه

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با موضوع هماهنگی و تقسیم کار احداث مسیر دسترسی دوم به داخل شهر با حضور فرماندار و اعضای ستاد برگزار شد.وجود مشکلاتی من جمله رانش زمین و موضوعات زیست محیطی، پیشرفت پروژه خروجی دوم از مسیر استادیوم به خروجی شهر را با کندی همراه کرده است ، از طرف دیگر لزوم وجود خروجی دوم و اهمیت موضوع باعث شد که فرماندار شهرستان دستور مطالعه احداث دسترسی دوم  از مسیر پلیس را به سمت سه راه ملا شیخ را داد.جلسه ستاد مدیریت بحران به همین منظور و جهت هماهنگی و شروع پروژه با استفاده از توان تجهیزاتی شهرستان برگزار شد.

فرماندار سردشت ضمن تاکید بر تسریع شروع این پروژه گفت: این طرح کمک شایانی به روان سازی ترافیک در مسیر ورودی شهر خواهد کرد و همچنین تمرین مشارکت شهرستان در راستای مقابله با بحران است.

این پروژه از محل اعتبارات پدافند غیر عامل و با مشارکت ادارات راه و شهرسازی، راهداری و شهرداری سردشت به زودی وارد فاز اجرایی وعملیاتی خواهد شد.