ارتباط با مجموعه فرمانداری

مدیران
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس
نژاد جهانیفرماندار4444322911
 معاون4444322797
ناصر یوسفیبخشدار مرکزی 
میراشکان مهدوی نیابخشدار وزینه  

 

واحدهای فرمانداریشماره تماس
دفتر فرماندار04444322911
حراست04444322995
دفتر سیاسی 
دفتر معاون 
روابط عمومی04444335036
امور بانوان04444321888
امور اداری و مالی04444322595
دفتر فنی 
امور اجتماعی