همایش بررسی مشکلات و نیازمندی های بانوان در سردشت برگزار شد

این همایش با حضور جمعی از مسئولان و بانوان فعال مدنی ، ورزشکاران و بانوان عرصه تولید و اشتغال در سالن اجتماعات شهرداری برگزار گردید.

 فرماندار شهرستان سردشت دراین نشست باتاکید بر کارآفرینی  زنان  و نقش مهم و تاثیرگذار آنان در جامعه ، خانواده ، فضای کسب و کار و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، ریشه ی مخاطراتی که در محور آسیب های اجتماعی متوجه آن است بخش بسیار تهدیدپذیر آن را از سوی زنان دانست وگفت : منابع محدود و نیاز ها نامحدودند و به جای آوردن همه ی نیازها ممکن نیست ازسوی دیگر شناخت وظایف ، قدرت و اختیارات خود و ظرفیت های واقعی اجتماعی و نسبیت در راهکارها برای حل مسایل لازم و ضروری  است.
 
نژادجهانی بابیان اینکه نباید به صورت گروه بندی شده ودید فمینیستی به جامعه زنان نگاه کرد ، افزود : مشکلات موجود در جامعه در بین زنان و مردان مشترک است  که با دوری جستن از تفکرو تلقین درماندگی درحال حاضر باید به افکار ، گفتگوها ، بحث های فرهنگی ، حضور زنان ، کارآفرینی ، ورزش ، سلامتی و شادابی اهمیت داد .
 
جهانی بااشاره به  عدم توازن سیستم بانکی و فضای کسب وکار، تصریح داشت : برای استفاده درست و بهیه از منابع  باید با ایجاد اعتماد دوسویه از سوی مردم و مسئولان از بروکراسی به سوی اتوکراسی  پیش رفت که دراین میان توانمند سازی سازمانها و انجمن های مردم نهاد می تواند نقش بسیار حائزاهمیت داشته باشند.
 
وی همچنین یکی از چالش های سیستم آموزشی را مهارت آموزی دانست و اظهار کرد : مهارت است که می تواند ثروت آفرینی کند و خلاقیت  را تبدیل به نوآوری و کارآفرینی یعنی تجارت سازی نماید که دولت حامی  و همراه این فکر و ایده است.
 
فرماندار سردشت در پایان خواستار توانمند سازی افرادبیکاربه مهارت ، انجمن های مردم نهاد ، تقویت فرهنگ کار تیمی وهمه جانبه شهرداری از سوی مردم برای حل مشکلات ، برندسازی تولیدات شهرستان  ، زمینه سازی برای اعتماد به فعالیت های بانوان ، فعال کردن شورای ورزشی شد.
 

در ادامه این نشست هریک از بانوان به مشکلات و نیاز های بانوان در شهرستان پرداختند و خواستار ایجاد فضاهای آموزشی ، ورزشی و تفریحی ، برگزاری همایش ها ، جشنواره ها و کارگاه های آموزشی مختلف برای بانوان ، حمایت مالی ، ایجادامنیت اجتماعی ، تشکیل کمیسیون بانوان ، ایجاد شورایار و تجلیل و تشویق بانوان در همه زمینه ها شدند.