به روال هر هفته ملاقات عمومی فرماندار سردشت برگزار شد

تعدادی از شهروندان با مراجعه به فرمانداری مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند 

نژاد جهانی پس از استماع مطالبات آنها، دستورات لازم را برای پیگیری درخواست های آنان صادر نمود.