جلسه تخصصی کارگروه امور فرهنگی و اجتماعی با محوریت آسیب شناسی نزاع های فردی، قومی و قبیله ای به ریاست فرماندار صبح امروز   شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد 

فرماندار سردشت در این جلسه گفت: نزاع های فردی، قومی و قبیله ای سوای اینکه شاخص های امنیتی را تنزیل می دهند اثر نامطلوبی بر وجه شهرستان در ابعاد فرهنگی و اجتماعی دارند و به نوعی  احساس ناامنی را تشدید می کنند و باعث می شوند سطح فرهنگی و شعوراجتماعی جامعه به شیوه ای ضعیف در اذهان عمومی جلوه پیدا کند.

«نژاد جهانی» نقش معتمدین در کاهش این آسیب ها و پیامدهای ناگوار آن را ضروری دانست و گفت: عوامل  مختلفی در بروز  اینگونه درگیری‌ها دخیل هستند و باید شناسایی شوند ‌و معتمدین نیز در کنار نیروهای امنیتی و دستگاههای متولی برای رفع اختلافات که زمینه ساز  ایجاد درگیریها هستند همت گمارند.

در ادامه هر یک از اعضا و تعدادی از معتمدین که در جلسه حضور داشتند دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را بیان نمودند و در مجموع با این ادله که رفتار مسالمت آمیز و ایجاد سازش باعث می شود به مرور زمان قبح قضیه از بین برود بر برخورد قاطع با افرادی که زمینه ساز اینگونه درگیرهای هستند،تاکید کردند.