ین حمام جنب  کاروانسرای  الیاس آقا  (پارک  فعلی  شهر)  به دستور سردار  کل عزیزخان  مکری در زمان قاجاریان احداث شده است  که  مالکیت  حمام  به اداره کل اوقاف وامورخیریه بوده که از موقوفات  مسجد جامع شهرسردشت می باشد.