باحضور فرماندارسردشت مراسم تشیع اولین شهید عرصه سلامت شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،امروز11 آبان ماه باحضور اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت،اعضای شورای تامین و شورای اداری ،کادردرمانی وپزشکان مراسم تشیع پیکر شهید"سامان قادری"اولین شهید عرصه سلامت درمحوطه بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت برگزارشد.