دیدار فرماندار و اعضای شورای اداری با امام جمعه سردشت(گزارش تصویری)