با حضور فرماندارسردشت صورت گرفت

برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان بصورت ویدیو کنفرانس:

برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان بصورت ویدیو کنفرانس:

🔺️برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان بصورت ویدیو کنفرانس با ریاست معاونت عمرانی استانداری و مدیرکل  حفاظت محیط زیست استان آدربایجان غربی ،"اقصی نخشی پور" فرماندار شهرستان سردشت و   سایراعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان

 
🔹️در این جلسه فرماندار شهرستان سردشت، شهردارهای شهرهای سردشت،ربط،نلاس و میراباد از وضعیت سایت زباله های شهری شهرها و طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سردشت گزارشی ارائه نموده اند.

 

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت 

۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹