دومین جلسه کمیته تامین مسکن محرومین حساب ۱۰۰ امام (ره) برگزار شد

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت امروز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰، باریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت و حضور امام جمعه سردشت،بخشداران مرکزی،ربط و وزینه،رئیس بنیاد مسکن، سایر مسئولین ادارات ذیربط و رئیس شوراهای هرسه بخش 《 دومین جلسه کمیته تامین مسکن محرومین حساب ۱۰۰ امام (ره)》با دستور کار ذیل:
▫️ موضوع تفاهم نامه احداث ۲۰۰ واحد مسکن محرومین در شهرستان سردشت
▪️ گزارش وضعیت مساکن روستایی محرومین سردشت توسط ادارات ذیربط
▫️صدور پروانه های ساختمانی طرح مسکن محرومین و جذب مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰  امام (ره)و خیرین شهرستان

درمحل سالن جلسات فرماندار برگزار شد