گلباران مزار شهدا فرهنگی شهرستان سردشت:

امروز پنج ‌شنبه 18اردیبهشت ماه 


نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت بهمراه امیری رئیس بنیاد شهید،سمیعی مدیر آموزش و پرورش، نماینده سپاه شهدا و جمعی ازمعلمان باحضور در مزار شهدابا قرائت فاتحه و نثارگل، یاد و خاطره شهدای فرهنگی شهرستان و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و هفته معلم را گرامی داشتند.