بازدید فرماندار شهرستان سردشت از آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری سردشت

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه سالجاری " اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت بهمراه بخشداران مرکزی و ربط از نحوه برگزاری آزمون تبدیل وضعت نیروهای شرکتی به قراردادی شهرداری سردشت بازدید به عمل آوردند. 
▪️شایان ذکر است این آزمون درراستای ساماندهی نیروی های انسانی متخصص و متعهد در شهرداری ها و بر اساس مجوز سازمان اداری واستخدامی کشور برگزار شد.
▫️لازم به ذکر است که واجدین شرایط شرکت در این آزمون ۲۱ نفر می باشندکه از این تعداد برای ۸ پست با یکدیگر به رقابت پرداختند.