با حضور مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی استان

جلسه رفع موانع پیشرفت پروژه درمانگاه تامین اجتماعی سردشت در فرمانداری شهرستان برگزار شد

جلسه رفع موانع پیشرفت پروژه درمانگاه تامین اجتماعی سردشت در فرمانداری شهرستان برگزار شد
در جلسه ای با حضور مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی استان و فرماندرار سردشت کلیه موانع پیشرفت فیزیکی درمانگاه در حال ساخت سردشت شناسایی و با هماهنگی شورای اسلامی و شهردار سردشت برطرف شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت مدیرکل حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی استان به همراه جمعی از کارشناسان جهت رفع موانع پیشرفت درمانگاه تامین اجتماعی در سردشت حضور یافت و با فرماندار سردشت تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که ریاست تامین اجتماعی سردشت و ریاست شورای اسلامی و شهردار سردشت نیز حضور داشتند فرماندار سردشت ضمن تاکید برای تلاش مضاعف جهت اتمام این پروژه افزود: رویکرد مدیریتی من از بد ورود به شهرستان سردشت اجرای پروژه های جدید در راستای توسعه شهرستان بوده و پیشرفت طرحها از روی زمانبندی و تعیین شروع و اتمام آنها موضوعی است که در اولویت قرار دارد.فرماندار سردشت پروژه درمانگاه تامین اجتماعی را یکی از خواسته ها و نیازهای اساسی مردم سردشت عنوان کرد و گفت: هر آنچه در حوزه شهرستان در خصوص هماهنگی و همکاری که نیاز باشد جهت پیشرفت هرچه سریعتر این طرح انجام خواهیم داد.
صادق اسماعیل زاده مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از مجموعه فرمانداری، شورای شهر و شهردار که نهایت همکاری را اعمال داشته اند افزود: با توجه به شرایط و موقعیت خاص شهرستان از لحاظ محرومیت و مرزی بودن، سردشت را در اولویت اجرای این طرح قرار دادیم و خوشحالیم که بتوانیم در راستای بهبود وضعیت سلامت این مردمان مرزدار و غیور اقدامی شایسته انجام داده باشیم.دکتر اسماعیل زاده درمانگاه در حال ساخت سردشت را درمانگاهی به روز و با امکانات خوب معرفی کرد و گفت: در این درمانگاه پزشک عمومی و متخصصان بخشهای اطفال ، داخلی و زنان مستقر خواهند بود و بر تعداد متخصصان نیز افزوده خواهد شد.همچنین بخشهای: آزمایشگاه تخصصی، اتاق عمل سرپایی، گچ گیری، اورژانس، تزریقات و پانسمان به بیماران خدمات رسانی خواهند کرد و در تلاشیم که بتوانیم آندوسکوپی را نیز راه اندازی کنیم.
ریاست شورای اسلامی و شهردار سردشت نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از همکاریهایی که تا کنون در این خصوص انجام داده اند و موانعی که توسط آنها برطرف شده است ، بر تداوم همکاریها جهت پیشرفت سریع پروژه تاکید داشتند.

# نظر : 0