زمان بندی اجرای پروژه های عمرانی شهرداری سردشت بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، امروز(شنبه) 30 بهمن ماه ؛ رسولی شهردار سردشت در حضور " لقمان خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان سردشت و خضری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

فرماندار به #ارائه گزارش جدول زمان بندی اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری در سال 1400 پرداخت و هدف از ارائه جدول زمانبندی اجرای پروژه های عمرانی را اطلاع رسانی به شهروندان و سرعت بخشیدن به

زمان اجرای طرح های عمرانی دانست.

🔹️خسروپور اظهار داشت که پروژه های عمرانی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت  یک شهر هستند و لحاظ کردن موضوع کمی و کیفی در اجرای اقدامات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه به آن از

ملزومات مدیریت شهری به شمار می‌رود