️بازدید فرماندار سردشت از ادارت سطح شهرستان :"

✍به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ،امروز یکم آذر ماه باحضور اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت، سرهنگ بهاری فرمانده انتظامی، در راستای بخشنامه دور کاری و کاهش حضور کارکنان در ادارات از ادارات شهرستان بازدید بعمل آوردند.
🔹️لازم به ذکر است که حضور کارکنان ادارات در شهرهای قرمز به میزان یک سوم و در شهرهای نارنجی تا ۵۰ درصد با اولویت کارکنان دارای بیماری های زمینه ای، بانوان دارای فرزند شیرخوار و باردار و افراد مسن خواهد بود.