آگهی مزایده:

اجاره 13 واحد تجاری بازارچه مرزی کیله شهرستان سردشت

اجاره 13 واحد تجاری بازارچه مرزی کیله شهرستان سردشت
13 واحد تجاری بازارچه مرزی کیله شهرستان سردشت از طرف استانداری آذربایجان غربی (فرمانداری شهرستان سردشت)از طریق مزایده بصورت اجاره سالیانه واگذار می شود

آگهی مزایده اجاره 13 واحد تجاری بازارچه مرزی کیله شهرستان سردشت

استانداری آذربایجان غربی (فرمانداری شهرستان سردشت)

13 واحد غرفه تجاری بازارچه کیله بهمراه 5 مجموعه خدمات بشرح اسامی ذیل و قیمت های پایه کارشناسی 1 طی فراخوان عمومی بصورت اجاره سالیانه واگذار می نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 04/10/1397 به واحد اداری مالی فرمانداری سردشت مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل مدارک و پیشنهادات: پایان وقت اداری یکشنبه 16/10/1397
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه مورخه 17/10/1397 ساعت 10 صبح سالن جلسات فرمانداری
جهت کسب اطلاعات بیشتر به فرمانداری سردشت،واحد اداری مالی مراجعه نمائید و یا با شماره های 2595 32 44 و 09149580889 تماس حاصل فرمائید.

ردیف

واحد مورد اجاره

مبلغ پایه ماهیانه (ریال)

1

غرفه شماره 1

1.600.000

2

غرفه شماره 2

1.600.000

3

غرفه شماره 3

1.600.000

4

غرفه شماره 4

1.600.000

5

غرفه شماره 5

1.600.000

6

غرفه شماره 6

1.600.000

7

غرفه شماره7

1.600.000

8

غرفه شماره8

1.600.000

9

غرفه شماره9

1.600.000

10

غرفه شماره10

1.600.000

11

غرفه شماره11

1.600.000

12

غرفه شماره12

1.600.000

13

رستوران

7.000.000

14

بیمه ماشین آلات سنگین

65.000.000

15

باسکول با تجهیزات متعلقه

12.000.000

16

انبار

2.500.000

17

آژانس تاکسی تلفنی

3.000.000

18

تخلیه و بارگیری ( ساماندهی کارگران )

5.000.000

19

ادوات ماشین آلات سنگین

9.000.000