تمامی زیرساخت های برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند در شهرستان سردشت فراهم شده است


فرماندار سردشت با بیان اینکه تمام مقدمات برگزاری انتخابات در سردشت فراهم شده است افزود: دشمنان از خیلی وقت پیش با انواع ترفندها و امکانات در حال برنامه ریزی برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات هستند غافل از آنکه همچون همیشه دسیسه های شوم آنها نقش برآب خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت بعد از ظهر شنبه ٩٨/١١/٢٦ جلسه آموزشی اعضای شعب انتخابات در مجتمع فرهنگی هنری سردشت برگزار شد.
فرماندار سردشت در سخنانی قبل از شروع این دوره آموزشی بر لزوم رعایت قانون مداری تاکید کرد و افزود: اصطلاح مقاب که در بر دارنده ٤ اصل اساسی یعنی مشارکت عمومی، قانون مداری، امانتداری و بیطرفی است، مبنای کار ما به عنوان مجریان برگزاری انتخابات خواهد بود.
فرماندار به تعامل و هماهنگی مثال زدنی بین تمامی دست اندرکاران انتخابات در سردشت اشاره کرد و تصریح کرد: همه ما سعی داریم که جهت افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم تلاش کنیم و این امر نقش قابل توجهی در تسریع بخشیدن روند توسعه شهرستان را خواهد داشت.
نخشی پور در پایان علاوه بر بیان گوشه ای از فعالیت های دولت در منطقه و دستاوردهای ارزشمند در طول عمر انقلاب، پاره ای موارد مرتبط با موضوع انتخابات را به اعضای شعب بازگو کرد.