🔹️جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، امروز (یکشنبه) ۱۳ دیماه سالجاری با حضور فرماندارسردشت و سایر مسئولین ذیربط جلسه《شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر》شهرستان سردشت با دستور جلسه زیر:
1️⃣ ارائه برنامه های پیشنهادی متناسب با شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در راستای کاهش مصرف مواد مخدر 
2️⃣ ارائه  گزارش نظارت بر قلیان سراها و سفره خانه های سنتی توسط ادارات اصناف و نیروی انتظامی 
3️⃣ ارائه آمار کشفیات مواد مخدر توسط فرماندهی انتظامی- هنگ مرزی
4️⃣ ارائه گزارش از نحوه اجرای طرح یاریگران زندگی توسط آموزش و پرورش 
در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.