سرپرست فرمانداری سردشت:

وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست

وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست
سرپرست فرمانداری سردشت گفت: وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست و باید تدابیری برای روان کردن گره های ترافیکی اندیشیده شود.

وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست 

سرپرست فرمانداری سردشت گفت: وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست و باید تدابیری برای روان کردن گره های ترافیکی اندیشیده شود.

اقصی نخشی پور در جلسه شورای ترافیک شهرستان خطاب به مامورین پلیس راه تاکید کرد: در برخورد با مسافران نوروزی سعه صدر داشته باشند و‌طوری رفتار نمایند که مهمانان گله مند نباشند.

وی در رابطه با ایجاد سازمان حمل و‌نقل در شهر ربط تصریح کرد: جمعیت یکی از آیتم های ضروری برای ایجاد سازمان حمل و‌نقل است که بر اساس آمارهای رسمی ربط حد نصاب  لازم را ندارد ولی با این وجود اگر با در نظر گرفتن همه جوانب ایجاد آن ضروری بود حتما پیگریهای لازم انجام می گیرد.

سرپرست فرمانداری سردشت در خصوص تقاضاهای ایجاد آژانس تاکسی تلفنی گفت: تعداد تقاضاها زیاد است اما بایستی نیازسنجی شود و ایجاد آژانس های جدید بر اساس نیاز واقعی باشد که بعدا مشکل ساز نباشند.

# نظر : 0