جلسه شورای ترافیک شهرستان سردشت برگزارشد

◽️ جلسه شورای ترافیک شهرستان سردشت به ریاست فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان سردشت در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

📅 شنبه :28خردادماه 1401


روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت